Iýmit üçin paket "Parlo", 50 sany 0 TMT
Iýmit üçin paket "Parlo", 50 sany

Iýmit üçin paket "Parlo", 50 sany

Iýmit paketlary wagtlaýyn gaplamak üçin amatlydyr. Iýmit gaplamak üçin ulanylýar.
Ölçegleri: 24 х 31 sm.Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler