Howa yslandyryjy Master FRESH Fusion "Цитрусовый фреш", 300 ml 17.90 TMT
Howa yslandyryjy Master FRESH Fusion "Цитрусовый фреш", 300 ml

Howa yslandyryjy Master FRESH Fusion "Цитрусовый фреш", 300 ml

17.90 TMT

Master FRESH Fusion howa yslandyryjysynyň ýeňil we näzik ysy öýde täzelik we arassalyk duýgusyny uzak wagtlap saklar. Ýörite işlenip düzülen BIOfresh formulasy önümiň üç gezek işjeň hereketini üpjün edýär: täzelik, ys we ýakymsyz yslary zyýansyzlandyrmak. Howa yslandyryjyda ozon ýok ediji hladonlar ýok.Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler

Supermarket
17.90 TMT
Supermarket