Ütük tagtasy Devecioğlu "Bestlife" (MM124)
Ütük tagtasy Devecioğlu "Bestlife" (MM124)
1144 TMT
46 * 130 sm ütük meýdany
290 ° C ýylylyga çydamly we süýşmeýän silikon demir pad
Ergonomiki dizaýny sebäpli adaty demir we gazan ütükleri üçin demir duralgasy
Sazlanylýan stoluň beýikligi (80-105 sm)
Stoluň aýaklarynyň süýşmeginiň öňüni alýan we poluň çyzylmagynyň öňüni alýan ýörite ýasalan aýak plastmassa.
Bug bermäge mümkinçilik berýän deşikli ütüklemek
Nano tehnologiýasy bilen boýalmazdan ozal ýörite spreý bilen arassalamak
Elektrostatik görnüşde bişirilen poroşok boýagy
Gyzgyna çydamly, 100% pagta, laminirlenen ütüklemek üçin örtük (ulanmagy aňsatlaşdyrmak üçin ýörite gubka matasy)
Ýörite buga çydamly mata
220 wolt toprakly rozetka, uzaldyjy kabel üçin amatly
Devecioğlu

Magazinler

Scopa onlaýn dükan
1144 TMT
Scopa onlaýn dükan
KORKMAZ
1144 TMT
KORKMAZ

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.