Diş pastasy Blend-a-med toplumy, durlama kömegi bilen ösümlikleriň, narpyzyň we kekiniň täzeligi, 100 ml
Diş pastasy Blend-a-med toplumy, durlama kömegi bilen ösümlikleriň, narpyzyň we kekiniň täzeligi, 100 ml
Diş eti üçin, Organiki esas, hemmetaraplaýyn ideg
Blend-a-med

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.