Çagalar üçin "ФрутоНяня" süýtli tüwi şüle, 200 gr 0 TMT
Çagalar üçin "ФрутоНяня" süýtli tüwi şüle, 200 gr

Çagalar üçin "ФрутоНяня" süýtli tüwi şüle, 200 gr

süýtli tüwi şülesi, 6 aýdan bermek bolýa,
glýutensiz, gaýnatmany talap etmeýär, prebiotikler bilen, duzsyz, konserwantlar ýok, palma ýagy ýokÝokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler