Duş geli «Malina süýtli» Beauty Cafe, 1910, 200 ml 48 TMT
Product

Duş geli «Malina süýtli» Beauty Cafe, 1910, 200 ml

48 TMT

Duş geli «Malina süýtli» – süýji konditer önümleri we näzik derini ideg etmek bilen düzülen näzik miweli ys. Özüňize bagtly pursatlara sowgat ediň.Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler

Hanes Hooded Sweatshirt
48 TMT
M-Market