Maglumat geçiriji kabel Micro USB, 1m, ak 35 TMT
Product

Maglumat geçiriji kabel Micro USB, 1m, ak

35 TMT

Kabel, smartfonyňyzy ýa-da planşetiňizi sinhronlamak we zarýad bermek üçin niýetlenendir. Kabeliň uzynlygy 1 metr, ýörite dizaýn, ýylylyga çydamly. Dizaýn - ähli USB wersiýalaryna laýyk gelýän USB 2.0.Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler

Hanes Hooded Sweatshirt
35 TMT
B-Harytlar