Diş pastasy Colgate Ýaş hwoýa balzamy 154 gr
Diş pastasy Colgate Ýaş hwoýa balzamy 154 gr
Pihta we sosna çişmä garşy häsiýetleri bilen bellidir we efir ýaglaryna baýdyr. Şalfeý we ewkalipt bejeriş aýratynlyklary bilen bellidir.
Colgate

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.