Pasterizirlenen ýogurt Fruttis, tokaý miweleri, "ýeňil" 0,1%, 310 gr 0 TMT
Product

Pasterizirlenen ýogurt Fruttis, tokaý miweleri, "ýeňil" 0,1%, 310 gr

Tagamy: tokaý miweleri, gury maddada ýagyň köpçülikleýin bölegi 0,1%Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler

Bagyşlaň, bu haryt magazinlerde satlykda ýok ýa-da diňe tanyşlyk üçin görkezilen haryt