"NUR" Näzli maýonezi 30%, 800 g 32.50 TMT
"NUR" Näzli maýonezi 30%, 800 g

"NUR" Näzli maýonezi 30%, 800 g

32.50 TMT

Näzli maýonezi, ýaglylygy 30%, gaplanyşy: bedreliÝokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler

Supermarket
32.50 TMT
Supermarket