Gap-gaçlar üçin gubka La Chista "Premium", 10 sany 26.80 TMT
Product

Gap-gaçlar üçin gubka La Chista "Premium", 10 sany

26.80 TMT

Abraziw materiallar bilen ýumşak köpükden ýasalan “La Chista Premium” 10 gubkadan ybarat. Gubkalar gap-gaçlary arassalamak we ýuwmak üçin niýetlenendir. Iň gowusy, ýagy, hapany we ýakylýan iýmitleri aýyrýarlar. Aýratynlyklary: Ekologiýa taýdan arassa çig maldan ýasalýar. Onda freonlar we metil gidroklorid ýok. Dykyzlyklylygy ýuwujy serişdäni tygşytlaýar.Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler

Hanes Hooded Sweatshirt
26.80 TMT
GIPER internet magazin