Konsentrirlenen öýjükli gijeki krem, 40+, 0742, 50 ml 140 TMT
Product

Konsentrirlenen öýjükli gijeki krem, 40+, 0742, 50 ml

120 TMT 140 TMT

Özboluşly gardeniýa kök öýjüklerini öz içine alýan formula gijäniň dowamynda netijeli işleýär: deriniň gorag işini ajaýyp dikeldýär, ýagtylandyrýar we kadalaşdyrýar, krem ​​kollagen sintezini işjeňleşdirýär, deriniň çeýeligini we äheňini berýär, tegmilleriň döremeginiň öňüni alýar, kremiň baý gurluşy derini çuňňur iýmitlendirýär we uzak wagtlap rahatlyk duýgusyny döredýär.Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler

Hanes Hooded Sweatshirt
120 TMT
140 TMT  14% Arzan
M-Market