RIO Kakaoly köke wanil tagamly naçinkaly, 170 gr 0 TMT
RIO Kakaoly köke wanil tagamly naçinkaly, 170 gr

RIO Kakaoly köke wanil tagamly naçinkaly, 170 gr

şokoladly köke RIO wanil naçinkalyÝokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler