Mango "Bakja" 1 sany, 750 gr (±50 gr) 108.60 TMT
Mango "Bakja" 1 sany, 750 gr (±50 gr)

Mango "Bakja" 1 sany, 750 gr (±50 gr)

96 TMT 108.60 TMT
Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler

Supermarket
96 TMT
108.60 TMT  12% Arzan
Supermarket