Çygly salfetka Sleepy Antibakterial, 100 sany 0 TMT
Çygly salfetka Sleepy Antibakterial, 100 sany

Çygly salfetka Sleepy Antibakterial, 100 sany

Ýapylyş görnüşi: plastik gapakly; gapdaky mukdary: 100Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler