Ereme peýnir President "Cырная коллекция" 45%, 140 gr 24 TMT
Product

Ereme peýnir President "Cырная коллекция" 45%, 140 gr

24 TMT

saýlanan dorog bilen, ösümlik ýaglary ýok, 2 kedr peýniri, 2 maazdam peýnir, 4 kremli ​​peýnirÝokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler

Hanes Hooded Sweatshirt
24 TMT
R-Market